حیوان آزاری دلخراش فردی در اردبیل که یک سگ رو پشت ماشین بسته!!

انتشار این فیلم حیوان آزاری ر اردبیل باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شد.

 

حیوان آزاری
۰ نظر