زنگ خطر در آتش نشانی کروواسی هنگام تماشای پنالتی و واکنش جالب آن ها

وقتی آتش نشان های متعهد ، زنگ هشدار را از هر اتفاق دیگری مهم تر می دانند!

 

جام جهانیآتش نشان
۰ نظر