تصادف جالب لامبورگینی هوراکان اسپایدر با هوندا

تصادف لامبورگینی و هوندا که خوشبختانه تلفات جانی نداشت. 

زن و شوهر جوان پس از تصادف سفارش یک لامبورگینی دیگر را دادند.

تصادفلامبورگینی
۰ نظر