گفت و گو با وحید مرادی معروف به عقاب ایران، شاخی که نزدیک مرز دستگیر شد

وحید مرادی در 500 متری مرز ترکیه به جرم قتل دستگیر شد. او در مورد قتلی که چندی پیش انجام داده صحبت میکند.

اینستاگرام
۰ نظر