اعترافات کامل ناظم منحرف اخلاقی دبیرستان پسرانه غرب تهران

ناظم مدرسه غیرانتفاعی که در غرب تهران به خاطر آزار و اذیت چند دانش آموز دستگیر شده ادعا می کند که کاری به بچه ها نداشته و بیگناه است

تهرانتجاوز
۰ نظر