له شدن کارگر زن در دستگاه پرس (18+)

 یک کارگر زن در چین به طرز دردناکی در دستگاه‌ پرس جان باخت.

مرگکارگر
۰ نظر