افشاگری اسدالله یکتا از دستمزد بازیگران سینمای ایران

صحبت اسدالله یکتا پیرامون دستمزد بازیگران قبل انقلابی مانند محمدعلی فردین و ناصر ملک مطیعی 

 

اسداالله یکتا
۰ نظر