بهاره رهنما از اجازه دادن به همسرش برای دیدن دختر همسر اولش گفت !

بهاره رهنما: چرا نباید اجازه بدهم همسرم دختر همسر اولش را ببیند؟/آنها ده سال پیش جدا شدند و ارتباطی میان ما نبود/آقای بازیگری هست که اجازه نمی دهد نقش ها به من برسد

بهاره رهنما
۰ نظر