امین حیایی در جشن سریال ساخت ایران: زندگی تو ایران برام خیلی سخته !!

زندگی تو ایران برام خیلی سخته ، این جمله بخشی از مصاحبه با امین حیایی در جشن خصوصی سریال ساخت ایران 2

امین حیایی
۰ نظر