دیرین دیرین _ آب شنگولی

طنز بسیار جالب دیگری از دیرین دیرین ؛ این قسمت آب شنگولی :)

دیرین دیرین
۰ نظر