با این روش ساده ، ببین ماشینت برق دزدی داری یا نه !

ماشینت برق دزدی داره یا نه ؟ اگه نمیدونی با این پست آموزشی متوجه میشی که ماشینت برق دزدی داری یا نه

۰ نظر