علی انصاریان در زمان هوشیاری، سراغ مهرداد میناوند را می‌گیرد

اژدری، داماد خانواده انصاریان در گفتگو با برنامه سلام صبح بخیر گفت: علی از فوت مهرداد میناوند خبر ندارد و طبق توصیه دکتر به هیچ وجه نباید از این موضوع مطلع شود.

۰ نظر