زن ۱۰۴ساله‌ای که دو بار کرونا را شکست داد

این پیرزن 104 ساله کلمبیایی اخیرا واکسن کرونا هم تزریق شده بود.

۰ نظر