بالاخره کدام واکسن را بزنیم ؛ روسی،چینی یا داخلی؟!

بهترین واکسن کرونا برای مردم ایران کدام است ؛روسی،چینی یا داخلی؟! ایا اصلا واکسن بزنیم یا نزنیم؟ این سوالات دائم شنیده می شوند. دکتر هادی یزدانی به این سوالات پاسخ می دهد.

منبع: روزنامه ایران

۰ نظر