اولین ربات نمونه‌گیری کرونا و نتیجه تست بعد از 45 دقیقه

این ربات به کمک یک بازوی رباتیک ، نمونه‌گیری را انجام می‌دهد و ظرف مدت ۴۵ دقیقه نتیجه تست را مشخص می‌کند.

منبع: خبر آنلاین

۰ نظر