صحبت‌های تکان دهنده یک پرستار که با کرونا مادر و همسر خود را از دست داده !

صحبت‌های تکان دهنده سوسن کیوانداریان، پرستار مدافع سلامت که در یک مدت کوتاه، در بیمارستان محل کار خودش، مادر و همسر خود را در مواجهه با کرونا از دست داده است

۰ نظر