ابهامات پرونده انصاریان ؛ او بیمارستان آمد امید زیادی به زنده ماندنش نبود

دکتر مصطفی جلالی‌فخر(پزشک و منتقد سینما) که در جریان پرونده پزشکی علی انصاریان بوده در گفتگو با آرش ظلی‌پور در ويژه برنامه روز پزشك شبكه سلامت در این مورد گفت: «وقتی علی انصاریان به بیمارستان آمد هفتاد درصد ریه‌اش درگیر بود و دکتر هاشمیان امید زیادی به بهبودش نداشت و اینطور نیست اینکه کسی صبحانه بخورد حالش خوب باشد و درگیری ایشان با ویروس زیاد بود ث دیر هم به بیمارستان مراجعه کرده بودند»

۰ نظر