قارچ سیاه چرا و چگونه در بدن بیماران کرونایی ایجاد می‌شود؟

معاون درمان ستاد کرونا : عفونت‌های قارچی منحصر به بیماران کرونایی نیست حتی در بیماران سرطانی هم ایجاد می‌شود.

۰ نظر