آیا تزریق واکسن، عوارض جدی دارد؟ سوال های پرتکرار مردم درباره کرونا و واکسن

پاسخ های دکتر مهری، اپیدمیولوژیست به سوال های پرتکرار مردم درباره کرونا و واکسن.

شبکه خبر

۰ نظر