در صورت پریدن اشیا در گلوی کودک چه کار باید کنیم؟

اگر کودک شما جسمی خارجی را بلعید، تا رسیدن به پزشک دانستن چند راهکار ساده کمک شایانی به کاهش آسیب‌های احتمالی و شاید زنده ماندن کودک می‌کند.

۰ نظر