حرفهای داماد روحانی هنگام ثبت نام انتخابات مجلس

کامبیز مهدی زاده داماد رئیس جمهور که از حوزه انتخابیه تبریز کاندیدا شده مقابل دوربین‌ها گفته است:«بنده به عنوان رابطه پدر و فرزندی با رئیس‌جمهور از پدر اجازه گرفته و در انتخابات شرکت می‌کنم. جوانان سد شکن و آنتی فساد هستند و در راه مبارزه با فساد سردمدار هستند و بنده نیز به همین خاطر در این عرصه شرکت می‌کنم.»

۰ نظر