محمد جواد ظریف برای این جمله : کرونا ، مورونا رو ول کن

محمدجواد ظریف موقع ورود حسین امیرعبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه به محل وزارتخانه او را در آغوش گرفت و خطاب به حاضران گفت:‌ «کرونا، مرونا رو ول کن.»

محمدجواد ظریف موقع ورود حسین امیرعبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه به محل وزارتخانه او را در آغوش گرفت و خطاب به حاضران گفت:‌ «کرونا، مرونا رو ول کن.» بعد از این دیدار، ظریف در پستی اینستاگرامی به خاطر عدم رعایت پروتکل‌ها عذرخواهی کرد.

منبع: شبکه خبر

۰ نظر