اجاره یک خانواده صمیمی و یک رابطه احساسی برای حل مشکل تنهایی !

در ژاپن «تنهایی» به یک بحران تبدیل شده، ژاپنی‌ها برای رفع این مشکل شرکت‌هایی ایجاد کردند تا خانواده موقت اجاره بدهند.

دویچه وله

۰ نظر