سوتی تازه بهاره رهنما در استفاده از یک کلمه انگلیسی که سوژه شد

بهاره رهنما، بازیگر، در یک مصاحبه وقتی در حال صحبت کردن در مورد کسانی بود که از او تنفر دارند، در جملاتش به جای استفاده از کلمه انگلیسی «Hater» به اشتباه تلفظ کلمه «Heater» به معنی بخاری را استفاده کرد.
رضا صائمی، روزنامه نگار در این باره نوشت: آنچه در صحبت های بهاره رهنما قابل توجه است نه لغزش لغوی که لغزش زبانی و کلامی اوست که ضمیر ناخودآگاهش را برون فکنی کرده و به اصطلاح روانکاوانه لو می دهد....
اینکه در به کار بردن واژه انگلیسی "بخاری" به جای "متنفر" اشتباه کرده آنقدر مهم نیست که می گوید: "تنفر هم آن روی توجه است!".... در واقع او در این گزاره، میل مفرط خود به دیده شدن و در کانون توجه قرار داشتن به هر قیمت را هویدا کرده و در یک لغزش زبانی، لو می دهد!....این گزاره روایتی دیگر از این باور است که بدنامی از گمنامی بهتر است!....
شهوتِ شهرت طلبی که افزون شود، شوکران، شهد می شود!

۰ نظر