شعر خوانی زیبای سپند امیرسلیمانی «چای دم کن خسته ام از تلخی نسکافه ها»

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است
بی قرارم کرده و گفته صبوری بهتر است
توی قرآن خوانده ام ... یعقوب یادم داده است :
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است
نامه هایم چشمهایت را اذیت می کند
درد دل کردن برای تو حضوری بهتر است
چای دم کن ... خسته ام از تلخی نسکافه ها
چای با عطر هل و گلهای قوری بهتر است
من سرم بر شانه ات ؟!... یا تو سرت بر شانه ام ؟!...
فکر کن خانم اگر باشم چه جوری بهتر است ؟! .::.
حامد عسکری .::.

۰ نظر