وقتی جناب خان سر به سرِ حمید هیراد خواننده پاپ گذاشت !

جناب خان نوشت :


مو شدیدا تو قافیه مناسب بِرِی ای بیت موندُم.
به نظر شما چی بذارُم مناسبه؟
شوخیه مگه بذاری بری نباشی
شوخیه مگه دشویی بری .....

۰ نظر