پاره شدن بخشی از پیراهن سارا گرجی همسر شاه سوژه داغ کاربران شد

در سکانسی از قسمت جدید سریال «جیران» بخشی از پیراهن همسر شاه با بازی سارا گرجی پاره است!

۰ نظر