حسن رضائيان مجری خوش صدای اینستاگرام در حال کوتاه کردن موهای خودش

یادتونه دوست آرایشگرم‌(حسن نیو فیس) موهامو کوتاه نمیکرد؟
خودم دست بکار شدم
چطور شد؟ نمره بدید
فقط یه نکته بگم و برم : انقدر راحت بهم گیر ندیم ... انقدر راحت همو قضاوت نکنیم ... خدایی هست ناظر بر همه یِ ماست خدایی که قضاوت کردنو خیلی بهتر از ما بلده ‌و تمام
خبر خوب: اگر حرفی مونده که نتونستی بگی،کادویی مونده که نتونستی بخری یا حست رو نتونستی هنوز انتقال بدی! صداکادو،همه ی اینهارو برات انجام میده

۰ نظر