نیمه های شب در خانه ی ستاره سادات قطبی چه خبر است؟

ستاره سادات قطبی بازیگر و مجری در مرداد ماه 1401 سومین فرزند خود به نام سید حسین را به دنیا اورد . او هم اکنون همسر شهرام شکیبا مجری و بازیگر می باشد.

۰ نظر