روایت علی ضیا ز گفتکوی مادر مهران غفوریان در یک گفتگوی صمیمی


علی ضیا نوشت : به بهونه تولد مهران غفوریان عزیز یه کم خاطره بازی کنیم
یه لذت مضاعفی داره برام گفتگو با مادر عزیز هنرمندا
مامان مهران که خیلی ماه بودن و البته جدی!!

۰ نظر