فرشته حسینی بر روی فرش قرمز در فستیوال فیلم ونیز ۲۰۲۲

حضور فرشته حسینی بر روی فرش قرمز فیلم «شب داخلی دیوار» در فستیوال فیلم ونیز ۲۰۲۲

۰ نظر