صحبت‌های یک دانشجو خطاب به سخنگوی دولت: عذرخواهی کنید به خاطر جوانانی که فرار کردند!

دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد خطاب به سخنگوی دولت گفت: عذرخواهی کنید به خاطر جوانانی که فرار کردند. منبع: خبرگزاری دانشجو

۰ نظر