دختر دانشجویی که از سخنگوی دولت، امضا گرفت تا او را «در گونی نبرند»

ایسنا نوشت: بهادری جهرمی گفت: در دانشگاه قم خانمی آمد به من برگه‌ای داد و گفت تضمین دهید فردا مرا در گونی نبرند
بهادری جهرمی سخنگوی دولت در بخشی از اظهاراتش پنج شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در دانشگاه قم خانمی آمد به من برگه‌ای داد و گفت تضمین دهید فردا مرا در گونی نبرند؛ من هم امضا کردم.
وی افزود: الحمدالله آن روز همه دانشجوها صحیح و سالم از در سالن بیرون رفتند اما بعد از آن مشاهده شد عده‌ای که خودشان را میان دانشجویان مخفی کرده بودند، به یک خبرنگار بی‌گناه حمله کردند و به گونه‌ای او را زدند که تشنج کرد؛
همان کسانی که مدعی بودند می‌ترسیم و باید امان‌نامه بدهید. خواهش می‌کنم به هم امان‌نامه دهیم تا حرف بزنیم.

۰ نظر