صداقت جالب یک معتاد در مصاحبه تلویزیونی درباره کرونا

فرارو نوشت : در یک برنامه تلویزیونی در شهریار شاهد صداقت جالب و اعتقاد عجیب درباره کرونا نگرفتن معتادان در گفتگو با یک معتاد هستیم!

۰ نظر