وقتی که جناب خان ادای سهیل سنگرزاده رو درمی یاره !

سهیل سنگرزاده که با جمله ی «چطوري جون دل برقراري عزيز» در فضای مجازی به شهرت رسید یک ورزشکار بدنساز است که این روزها مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است

۰ نظر