صحبت های انتقادی و تند جناب خان برای تزریق واکسن کرونا !

ویدئویی از صحبت های انتقادی و تند جناب خان همراه با کنایه های عجیبش و حمایتش از افراد نابینا و کم بینا و درخواستش برای محیا کردن شرایط توسط مسئولین برای تزریق واکسن کرونا را ببینید. منبع: صداوسیما

۰ نظر