صحبت های پدر دختر ۴ ساله به حواشی ویدئوشان که در فضای مجازی پربیننده شد

پدر گندم :  آن ویدئو ساختگی نبود

۰ نظر