بریدن رُبان افتتاحیه توسط وزیر با دندان به علت کُند بودن قیچی !

ویدیوی پربازدید از وزیر پاکستانی که در افتتاحیه فروشگاهی زمانی که متوجه شد قیچی برای بریدن روبان کند است، از دندانش برای بریدن روبان استفاده کرد!

۰ نظر