شوخی جناب خان با رئیس جمهور آمریکا در برنامه خندوانه

جناب خان، عروسکِ پرماجرای خندوانه این بار به سراغ شوخی با رئیس جمهور آمریکا رفت که قابل توجه بود.

۰ نظر