رفتار جالب متفاوت خانم وزیر در مواجهه با عنکبوت روی پایش در جلسه

خانم ایوت دات وزیر بهداشت کوئینزلند استرالیا در حال اجرای کنفرانس مطبوعاتی بود که عنکبوت شکارچی از پای وی بالا رفت. وی در حالی که خونسردی خود را حفظ کرده بود گفت من وانمود می‌کنم که در حال حاضر عنکبوت روی من نیست. رفتار متفاوت وی، وایرال شده و سر و صدای زیادی به پا کرد.

فرارو

۰ نظر