وقتی مهران مدیری وسط برنامه از جملات معروف جواد خیابانی استفاده کرد!

وقتی مهران مدیری وسط برنامه امشب یهویی از جملات معروف جواد خیابانی استفاده کرد 

خودشم خنده اش گرفت

 

۰ نظر