تیکه‌ی بامزه‌ی ژاله صامتی به احسان با چاشنیِ فازِ نجم‌الدین شریعتی !
۰ نظر