وقتی پاسپورت امیر تتلو به او تحویل داده نشد

تتلو پس از خروج از کنسولگری ایران در ترکیه میگوید که پاسپورتش را نداده اند و به دلیل تتو هایش، باید منتظر پاسخ استعلام ها بماند!

۰ نظر