سوتی طناز طباطبایی در گفت و گو با احسان کرمی مجری در لایو اینستاگرامی

سوتی و گفت‌وگو طناز طباطبایی و احسان کرمی مجری و صداپیشه تلویزیون و سینما در اولین لایو خانم طباطبایی در اینستاگرام مورد توجه همگان قرار گرفت.

۰ نظر