شوخی دلهره آور مریم کاویانی با آقایِ عکاس !

مریم کاویانی نوشت :
روز عکاسان مبارک
یک شوخی دلهره آور با دوست و همکار خوبم جناب آقای رعیتی…
البته این شوخی رو از خودشون یاد گرفتم، همه کسانی که با ایشون کار کردند یکبار این دلهره را تجربه کردند

۰ نظر