بهرام رادان ؛ امیر جعفری را سوژه کرد ؛ کفایت فیلم برداری آقا !

ویدیویی که بهرام رادان برای تولد امیر جعفری منتشر کرد

۰ نظر