سوال جنجالی جواد خیابانی روی آنتن زنده : گنگت بالاس یعنی چی؟

در برنامه جام 2022 شبکه ورزش جواد خیابانی در زمان توضیحات پیمان یوسفی پرسید: گنگت بالای یعنی چی؟  

۰ نظر