سام قریبیان و رامبد جوان ۲۴ سال پیش در یک برنامه تلویزیونی
۰ نظر