حادثه وحشتناکی که در زمان اجرای کنسرت برای خواننده اتفاق افتاد

خواننده آرژانتینی در زمان اجرای کنسرت دچار حادثه‌ای وحشتناک شد.

خواننده
۰ نظر