شخصی که از لحظه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی فیلمبرداری کرده بود

سردار عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره شخصی که از لحظه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی توضیحاتی داد.

۰ نظر